Selaimesi versio on vanhentunut. Suosittelemme että päivität selaimesi viimeisimpään versioon.

Turnaamispalvelumme perustuu arvioomme kohdeyrityksen kehityskelpoisuudesta. Siksi analysoimme kohdeyritykset perusteellisesti. Kohdeyritysten analysointiin käytämme TAC-analyysityökalujamme. Analyysi toteutetaan yhdessä yritysjohdon kanssa.

Tavoitteemme on selkeä; kohdeyritysten liiketoiminnan saattaminen vakaalle kasvu- ja kannattavuusuralle.

Käytännössä toimintamme jakaantuu kahteen toisiinsa sidottuun osa-alueeseen:

  • Manageeraukseen
  • Rahoitusratkaisuihin

Mitä odotamme turnaamiskohteiltamme:

  • Yhteistyöhalukkuutta
  • Halua ja kykyä muutokseen
  • Kasvu ja kehityspotentiaalia